Siri Nelson starter som fastlege på Åskollen Legesenter fra 01.04.2017

Hun er utdannet i Trondheim og begynte som turnuslege på Fredrikstad sykehus i 2006. Etter dette jobbet hun ved barneavdelingen på Fredrikstad sykehus frem til 2012. Fra høsten 2012 har hun jobbet i allmennpraksis, først som vikar på Åskollen legesenter, siden Svensedammen legesenter. Fra 2015 har hun vært fastlege ved Søndre Borgen legesenter i Asker.

Dr. Nelson ønsker gamle og nye pasienter velkommen.